• Πάροδος Κύπρου 4, Αριδαία
  • 2384021215 / 6970633909

Μεταβίβαση ΦΙΧ

Μεταβίβαση Φορτηγού (έως 3500): Τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να μας προσκομίσετε για τη μεταβίβαση του φορτηγού σας οχήματος είναι:

ΑΠΟ ΠΩΛΗΤΗ

• Άδεια κυκλοφορίας

• Βιβλίο μεταβολών (εάν υπάρχει)

• Ταυτότητα και ΑΦΜ

• Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ)

• Βεβαίωση μη οφειλής τελών κυκλοφορίας (από taxis). 

• Ασφαλιστική ενημερότητα (από taxis).

ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ: 

• Ταυτότητα 

• Έναρξη εφορίας Η βεβαίωση εκτυπώνεται και από το γραφείο μας, εφόσον ο πωλητής διαθέτει κωδικούς taxis.

• Εάν υπάρχει παρακράτηση κυριότητας Υπεύθυνη δήλωση και καταστατικό πωλήτριας εταιρίας (πράξη εξόφλησης).

• Τιμολόγιο πώλησης

• Παράβολα: Τέλος ταξινόμησης: 75 €

• Ο πωλητής πληρώνει ΥΠΕΡΑΞΙΑ στην εφορία.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη διαδικασία διεκπεραίωσης χωρίς εσείς να ταλαιπωρηθείτε πέρα από την προσκόμιση των παραπάνω (αιτήσεις, υπεραξία, έκδοση παράβολων στην τράπεζα, κατάθεση φακέλου και παραλαβή νέας άδειας από συγκοινωνιών).

About
World's leading management consulting firms, where bold thinking, inspired people and a passion for results come together for extraordinary impact.
Subscribe