• Πάροδος Κύπρου 4, Αριδαία
  • 2384021215 / 6970633909

Μεταβίβαση ΕΙΧ

Τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να μας προσκομίσετε είναι τα παρακάτω: • Άδεια κυκλοφορίας οχήματος. • Ταυτότητα και ΑΦΜ πωλητή • Ταυτότητα και ΑΦΜ αγοραστή • Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) • Βεβαίωση μη οφειλής τελών κυκλοφορίας πωλητή (από taxis). Η βεβαίωση εκτυπώνεται και από το γραφείο μας, εφόσον ο πωλητής διαθέτει κωδικούς taxis. • Εάν υπάρχει παρακράτηση κυριότητας Υπεύθυνη δήλωση και καταστατικό πωλήτριας εταιρίας (πράξη εξόφλησης). • Παράβολα (ανάλογα με τα κυβικά του οχήματος) Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη διαδικασία διεκπεραίωσης χωρίς εσείς να ταλαιπωρηθείτε πέρα από την προσκόμιση των παραπάνω (αιτήσεις, έκδοση παράβολων στην τράπεζα, κατάθεση φακέλου και παραλαβή νέας άδειας από συγκοινωνιών).

About
World's leading management consulting firms, where bold thinking, inspired people and a passion for results come together for extraordinary impact.
Subscribe