• Πάροδος Κύπρου 4, Αριδαία
  • 2384021215 / 6970633909

Ασφάλειες ατυχημάτων

Τι θα συνέβαινε εάν για λίγες μέρες δεν μπορείτε να εργαστείτε επειδή συνέβη κάποιο μικρό ή σοβαρό ατύχημα;

Ζητήστε μας ραντεβού (διαζώσης ή διαδικτυακά) για να γνωρίσετε τα οφέλη της ασφάλισης ατυχημάτων αλλά και το χαμηλό κόστος αυτής.

About
World's leading management consulting firms, where bold thinking, inspired people and a passion for results come together for extraordinary impact.
Subscribe