• Πάροδος Κύπρου 4, Αριδαία
  • 2384021215 / 6970633909

Μεταβίβαση Αγροτικού

Τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να μας προσκομίσετε για τη μεταβίβαση του αγροτικού σας οχήματος είναι:

ΑΠΟ ΠΩΛΗΤΗ

1. ταυτότητα και ΑΦΜ

2. άδεια κυκλοφορίας

3. πινακίδες

4. έγγραφο ΚΤΕΟ (σε ισχύ)

5. βιβλίο μεταβολών (εάν υπάρχει)

6. βεβαίωση μη οφειλής τελών κυκλοφορίας (με τους κωδικούς taxis εκδίδεται και από το γραφείο μας)

7. ασφαλιστική ενημερότητα (από λογιστή: να αναφέρει ότι θα χρησιμοποιηθεί για πώληση οχήματος)

8. τιμολόγιο πώλησης (εάν ο πωλητής είναι επαγγελματίας αγρότης) ή τιμολόγια πώλησης αγροτικών προϊόντων του τρέχοντος έτους.

9. εάν υπάρχει παρακράτηση κυριότητας Υπεύθυνη Δήλωση παρακρατητή

ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

1. ταυτότητα & ΑΦΜ

2. Βεβαίωση ΚΕΠΠΥΕΛ και δήλωση ΟΣΔΕ

3. Εάν είναι αγρότης ειδικού καθεστώτος χρειάζονται και Ε1, Ε3, εκκαθαριστικό εφορίας

 

Στο γραφείο μας η ταλαιπωρία σας θα είναι ελάχιστη έως ανύπαρκτη εφόσον αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου τη μεταβίβαση που περιλαμβάνει: αιτήσεις, έκδοση παραβόλων από τράπεζα, διαδικασία υπεραξίας στην εφορία, διαδικασία της μεταβίβασης, διαδικασία ταξινόμησης, παράδοση της νέας άδειας από το γραφείο μας.

About
World's leading management consulting firms, where bold thinking, inspired people and a passion for results come together for extraordinary impact.
Subscribe